Lingual Teknik Nedir

LİNGUAL TEKNİK

Başarılı bir lingual ortodonti tedavisinin temel taşı hiç şüphesiz bu alanda kullanılan doğru tekniklerdir. Sadece lingual ortodonti tedavisi üzerine uzmanlaşan kliniğimizde uyguladığımız teknikleri genel olarak şu şekilde özetlemek mümkün:

Günümüzde lingual teknik ile tedavi edilen hastalarda başarılı tedavi sonuçların elde edilebilmesi için aşağıdaki noktalara dikkat etmek gerekmektedir.

LABORATUAR AŞAMASI

Lingual teknik uygulamalarında laboratuvar desteği olmadan lingual tedavi yapmak mümkün değildir. Lingual tekniğin uygulanmaya başlandığı ilk yıllardan itibaren değişik laboratuvar teknikleri geliştirildi ve günümüzde teknolojinin de yardımıyla bu teknikler kusursuz bir hale getirildi. Dişlerin arka yüzeyleri ön yüzeylerine göre daha eğimli olduğundan, kullanılan teknik klasik ortodontiye göre farklılıklar gösteriyor. Lingual braketlerin yapıştırılacağı dişlerin arka yüzeylerinin doğrudan görülmesinin mümkün olmaması, ayrıca ön yüzeylere göre değişkenlik göstermesi, daha düzensiz ve eğimli olması, lingual braketlerin dişler üzerine direkt olarak yapıştırılmasına imkan vermiyor. Bu nedenle, bu tedavide lingual braketler laboratuvarda hastadan alınan çene kalıpları üzerine, kişiye özel belirli değerler dikkate alınarak diziliyor.

Cem Caniklioğlu tarafından geliştirilen CAD-Cam teknolojisi

2000’li yılların başında eş zamanlı olarak kendi laboratuvarını da kuran Dr. Cem Caniklioğlu, teknik üzerinde çalışmaya başladığı dönemde geliştirdiği TARG+TR@ sistemini günümüzde CAD-Cam teknolojisi ile modifiye ederek daha hassas hale getirdi. Bu sistem kapsamında laboratuvarda, lingual braket ve teller kişiye özel olarak bilgisayar ortamında hazırlanıyor. Böylece, dişlerde tedavi sonunda elde edilecek sonuç da öngörülerek, diş hareketlerini uzayın 5 yönünde kontrol edebilmek mümkün olabiliyor.

TEDAVİ SIRASINDA KULLANILACAK KİŞİYE ÖZEL ARK TELLERİ

Hastaya özel lingual ark tellerinin hazırlanması lingual tedavinin en önemli ikinci aşamasını oluşturuyor. Hastada kullanılan özel ark telleri laboratuvar işleminin ardından özel bir bilgisayar programı ile hazırlanıyor. Teller üzerinde klinisyen tarafından yapılan bükümler minimize edilerek tedavi süresinde bir kısalma sağlandığı gibi hasta konforunun artması da sağlanıyor.

İNDİREKT YAPIŞTIRMA

Lingual ortodontide en önemli üçüncü aşama ise laboratuvarda hastanın çene kalıpları üzerine yapıştırılan lingual braketlerin özel transfer kalıpları ile hastanın ağzına yapıştırılma işlemi. “İndirekt braket yapıştırılması” olarak adlandırılan bu işlemde sırasıyla, dişlerin arka yüzleri özel bir toz vasıtası ile temizleniyor, diş minesi pürüzlendiriliyor ve son olarak da transfer kalıpları içerisine yerleştirilmiş olan lingual braketler özel yapıştırıcılar ile dişlerin arka yüzeylerine yapıştırılıyor. Bu özel yapıştırma tekniği ile lingual braketler laboratuvarda hasta çene kalıpları üzerinde tedavi sonucu öngörülerek yerleştirildikleri pozisyonlar korunarak, maksimum hassasiyet ile dişler üzerine yapıştırılıyor.