AKADEMİK ÇALIŞMALAR

Lingual Ortodonti Uzmanı Dr. Cem Caniklioğlu'nun lingual teknik ile ilgili alınmış patentlerinin yanı sıra konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında yayınlanmış birçok makale, verilmiş tebliğ, kurs ve seminerleri bulunuyor.

BİLİMSEL YAYINLAR

 • Kondil osteokondromu (Klinik Gelişim, 1995)
 • İskeletsel III. Sınıf açık kapanış olgusunda ortognatik cerrahi, olgu bildirimi (Türk Ortodonti Dergisi, 1998)
 • Sıran molar dişlerinde ortodontik diş hareketi oluşturabilmek amacıyla kullanılan apareyin tanıtımı ve uygulanması (Türk Ortodonti Dergisi, 1999)
 • Lokal paratiroid hormon uygulamasının ortodontik diş hareketlerine olan etkisinin incelenmesi (Türk Ortodonti Dergisi, 1999)
 • Bimaxillary osteotomies in the cleft lip-palate patient: a case report (Medical Bulletin of İstanbul Medical Faculty, 2000)
 • Ortodontik ve restoratif tedavi uygulamaları (Dişhekimliği Dergisi, 2001)
 • Perception of beauty in Anatolian Turkish adults assessed by orthodontists (Balkan Journal of Stomatology, 2001)
 • Konjenital diş eksikliği vakalarında tedavi yaklaşımları (Dişhekimliği Dergisi, 2001)
 • Soft tissue profile in Anotolian Turkish adults: Part 1. Evaluation of horizontal lip position using different soft tissue analysis (Am J Orthod Dentofacial Orthop, 2002)
 • Soft tissue profile in Anotolian Turkish adults: Part 2. Comparison of different soft tissue analysis in the evaluation of beauty (Am J Orthod Dentofacial Orthop, 2002)
 • Güray bite raiser: Its clinical use in lingual orthodontic treatment (Journal of Lingual Orthodontics, 2002)
 • A practical method for the construction esthetic pontic in lingual orthodontics (Journal of Lingual Orthodontics, 2002)
 • Lingual ortodontik teknikte TARG+TR indirekt yapıştırma yöntemi: Laboratuvar işlemleri (Türk Ortodonti Dergisi, 2003)
 • Lingual ortodonti ve estetik (Türk Ortodonti Dergisi, 2003)
 • Lingual ortodontide indirekt yapıştırmanın önemi (Türk Ortodonti Dergisi, 2004)
 • Lingual ortodontik tedavide hasta sorunlarının değerlendirilmesi (Türk Ortodonti Dergisi, 2004)
 • Lingual ortodontik tedavide karşılaşılan hasta sorunları ve çözümleri (Akademik Dental, 2004)
 • Çekimsiz vakalarda lingual ortodontik tedavi (Türk Ortodonti Dergisi, 2004)
 • Use of a nickel titanium expander in cleft-palate cases (Journal of Clinical Orthod, 2004)
 • Patient discomfort: a comparison between lingual and labial fixed appliances (Angle Orthod, 2005)
 • Effect of adhesive thickness on the bond strength of a light-cured resin modified glass ionomer cement (Angle Orthod, 2005)
 • Delayed multidisciplinary management of an extrusively luxated maxillary central incisor (Dental Traumatology, 2005)
 • Les perceptions des patients subissant un traitement orthodontique lingual (International Orthodontics, 2005)
 • Les perceptions des patients subissant un traitement orthodontique lingual (International Orthodontics, 2005)
 • Comparison of bond strength of lingual brackets under diferent base forming methods (Helenic Orthodontic Review, 2005)
 • Sabit ortodontik tedavide direkt yapıştırma-tutuculuğu etkileyen faktörler (Akademik Dental, 2006)
 • Alveolar distraction osteogenesis by Leibinger endosseous alveolar distractor before placement of dental implants (Implant Dentistry, 2006)

TEBLİĞLER

 • A case of Hanharts (Oromandibular Limb Hypogenesis) Syndrome (72th. European Orthodontic Society Congress, England, 1996)
 • Genç erişkinlerde dudakların ön-arka yöndeki konumlarının farklı analiz yöntemlerine göre incelenmesi (5. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 1996)
 • III. Sınıf anomalilerin geç ve erken dönemde tedavileri (5. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 1996)
 • Sıçan molar dişlerinde ortodontik diş hareketi oluşturabilmek amacıyla kullanılan apareyin tanıtımı ve uygulanması (6. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Bilimsel Kongresi, İstanbul, 1998)
 • Lokal paratiroid hormon uygulamasının ortodontik diş hareketleri üzerine olan etkisinin incelenmesi (6. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Bilimsel Kongresi, İstanbul, 1998)
 • İskeletsel III. Sınıf olgularda ortognatik cerrahi (7. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Bilimsel Kongresi, İstanbul, 2000)
 • İskeletsel ön açık kapanış olgularında ortognatik cerrahi (7. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Bilimsel Kongresi, İstanbul, 2000)
 • Fasiyal asimetri tedavisinde hedef ne olmalıdır? (7. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Bilimsel Kongresi, İstanbul, 2000)
 • Ortodontik tedavide autotransplantasyon (7. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Bilimsel Kongresi, İstanbul, 2000)
 • Farklı yumuşak doku analizlerinin güzellik kavramının değerlendirilmesindeki yeterliliklerinin karşılaştırılması (7. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Bilimsel Kongresi, İstanbul, 2000)
 • Güzellik kavramının ortodontistler tarafından değerlendirilmesi (7. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Bilimsel Kongresi, İstanbul, 2000)
 • Bimaxillary osteotomies in the cleft lip-palate patient: a case report (Türk Dişhekimleri Birliği 7. Uluslararası Kongresi, Mersin, 2000)
 • Lingual ortodonti ve estetik (Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Ankara, 2001)
 • Lingual mekanoterapide hasta sorunlarının değerlendirilmesi (7. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Ankara, 2001)
 • Lingual orthodontic treatment of non-extraction cases (78th. European Orthodontic Society Congress, Italy, 2002)
 • Güray bite raiser: its clinical use in lingual orthodontic treatment (5th. World Conress of the European Society of Lingual Orthodontics, Germany, 2002)
 • Vertical and skeletal changes in patients treated with lingual appliances (78th. European Orthodontic Society Congress, Italy, 2002)
 • Patient discomfort: Comparison between lingual and labial fixed appliances (5th. World Conress of the European Society of Lingual Orthodontics, Germany, 2002)
 • Lingual tedavide hasta problemlerinin değerlendirilmesi (8. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Konya, 2003)
 • Adesiv kalınlığının rezinle modifiye edilmiş bir cam iyonomer simanın yapıştırma kuvvetine olan etkisi (8. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Konya, 2003)
 • Comparison of bond strength of lingual brackets under diferent base forming methods (6th. World Conress of the European Society of Lingual Orthodontics, Spain, 2004)
 • Dental caries risk assesment in patients treated with lingual orthodontics (6th. World Conress of the European Society of Lingual Orthodontics, Spain, 2004)
 • Lingual ortodontik tedavinin konuşma üzerine olan etkisinin incelenmesi (9. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 2004)
 • Extrüsive lüksasyon tedavisi: Bir olgu nedeniyle (Türk Endodonti Derneği 9. Uluslararası Endodonti Kongresi, İstanbul, 2004)
 • Effect of adhesive layer thickness on shear bond strength of a resin-modified glass ionomer cement (80th. European Orthodontic Society Congress, Denmark, 2004)

KONFERANS ve KURSLAR

 • Lingual teknikte indirekt yapıştırmanın önemi: Laboratuvar işlemleri, İstanbul, 2002.
 • Labortory procedures in lingual orthodontics: TARG+TR system, İstanbul, 2002.
 • Lingual Orthodontics: Clinical and laboratory procedures, Polonya, 2004.
 • Lingual Ortodontide klinik uygulamalar, İstanbul, 2005.
 • Lingual Orthodontics in adult treatment, Kazakistan, 2013.
 • Key to success in Lingual Orthodontics, Kazakistan, 2014.
 • Lingual Orthodontics: Use of different brackets, Russia, 2015.